Brancheverenigingen

Mémorta is aangesloten bij de branchevereniging Vereniging van Mortuariumbeheerders in de Gezondheidszorg (VMG).

Mémorta is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor obductieassistenten, Overledenenzorg en Thanatopracteurs, N.V.O.A. Vesalius

VMG

De Vereniging van Mortuariumbeheerders in de Gezondheidszorg staat borg voor de kwaliteit en professionaliteit van de zorg na overlijden in zorginstellingen. Zij vertegenwoordigt de beroepsgroep in overleg met NVZ Vereniging van Ziekenhuizen, brancheorganisaties uitvaartzorg (o.a. BGNU en Nardus), overheden en andere relevante partijen. Lid van de VMG zijn bijna alle zelfstandige mortuariumbeheerders die aan algemene en academische ziekenhuizen zijn verbonden. De ziekenhuizen zijn hun primaire opdrachtgevers. Daarnaast kunnen zij in opdracht van nabestaanden wenselijke zorg verlenen in voorbereiding op opbaren en uitvaart. De VMG is aangesloten bij de Stichting Klachteninstituut voor het Uitvaartwezen (SKU). Zij is lid van de Adviesraad van de Stichting Keurmerk Uitvaartbranche. www.verenigingvanmortuariumbeheerders.nl

Algemene Voorwaarden VMG
Gedragscode VMG

Vesalius

De Nederlandse Vereniging voor Obductieassistenten, Overledenenverzorgers en Thanatopracteurs.
De vereniging heeft tot doel de leden te ondersteunen in hun beroep als obductieassistent, overledenenverzorger en thanatopracteur in de ruimste zin van het woord. Uitwisseling van ervaringen (nationaal en internationaal) d.m.v. symposia, workshops, trainingen etc.

 www.nvoa-vesalius.nl

Team Kleinschalig Afscheid

Karin

Algemeen Medewerker Uitvaartverzorging / obductie assistente

Voor mij is iedere overledene een partner, een vader of moeder, opa of oma , een zoon of dochter van een nabestaande en als ik hun dierbare ” terug kan geven ” na een verzorging of thuisopbaring en ik zie een blik van herkenning, van geruststelling in hun ogen dan besef ik me dat hier mijn hart ligt. Dit is mijn passie !

Yvonne

Algemeen medewerker Uitvaartverzorging / cosmetisch specialist

Sinds 5,5 jaar ben ik werkzaam in de uitvaartbranche. Na 30 jaar werkzaam te zijn geweest in de kappersbranche heb ik de overstap gemaakt. Sinds 2019 ben ik werkzaam bij Postmortale Zorg Tilburg. Ik mag deel uit maken van een team, die families ondersteund en begeleid, op weg naar een mooi afscheid. Hierin komen veel facetten van het vak langs. De afwisseling maakt het tot een zeer gevarieerd werk.

Barend
Zeegers

Eigenaar / obductie assistent / thanatopracteur

Ik werk ruim 12 jaar in de uitvaartbranche en ben sinds drie jaar eigenaar van twee mortuaria in Tilburg. Ik zet mijn opgedane kennis graag in om nabestaanden te helpen bij een waardig en respectvol afscheid.