Brancheverenigingen

Mémorta is aangesloten bij de branchevereniging Vereniging van Mortuariumbeheerders in de Gezondheidszorg (VMG).

Mémorta is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor obductieassistenten, Overledenenzorg en Thanatopracteurs, N.V.O.A. Vesalius

VMG

De Vereniging van Mortuariumbeheerders in de Gezondheidszorg staat borg voor de kwaliteit en professionaliteit van de zorg na overlijden in zorginstellingen. Zij vertegenwoordigt de beroepsgroep in overleg met NVZ Vereniging van Ziekenhuizen, brancheorganisaties uitvaartzorg (o.a. BGNU en Nardus), overheden en andere relevante partijen. Lid van de VMG zijn bijna alle zelfstandige mortuariumbeheerders die aan algemene en academische ziekenhuizen zijn verbonden. De ziekenhuizen zijn hun primaire opdrachtgevers. Daarnaast kunnen zij in opdracht van nabestaanden wenselijke zorg verlenen in voorbereiding op opbaren en uitvaart. De VMG is aangesloten bij de Stichting Klachteninstituut voor het Uitvaartwezen (SKU). Zij is lid van de Adviesraad van de Stichting Keurmerk Uitvaartbranche. www.verenigingvanmortuariumbeheerders.nl

Algemene Voorwaarden VMG
Gedragscode VMG

Vesalius

De Nederlandse Vereniging voor Obductieassistenten, Overledenenverzorgers en Thanatopracteurs.
De vereniging heeft tot doel de leden te ondersteunen in hun beroep als obductieassistent, overledenenverzorger en thanatopracteur in de ruimste zin van het woord. Uitwisseling van ervaringen (nationaal en internationaal) d.m.v. symposia, workshops, trainingen etc.

 www.nvoa-vesalius.nl